Padel United och Padelverket går samman

Padelverket som grundades 2016 blir en del av Padel United och därmed bildas Stockholms största padelaktör. Samgåendet innebär en tydlig satsning på att göra padel tillgängligt för alla och nu är siktet inställt på att starta padelverksamhet i hela Sverige.

Padel United och Padelverket bildar tillsammans en av Sveriges ledande padelaktörer och den allra största i Stockholm. Förhoppningen är att den nya gemensamma plattformen ger möjligheter som skapar ännu mer värde för alla som älskar padel. Fokus ligger på ökad tillgänglighet, förbättra hallarnas kvalitet, starta nya seriespel samt satsningar på nya typer av medlemskap och utveckla ungdomsverksamheten. Padel Uniteds grundare Markus Hellqvist gläds över sammanslagningen:

– Padelverket har funnits i över fem år och är en av de aktörer som har kommit längst i utvecklingen av seriespel och ungdomsverksamhet. Den resan och den kunskapen är otroligt värdefull i vårt samarbete mot det gemensamma målet att göra padeln tillgänglig för alla, säger Markus Hellkvist, grundare Padel United.

Under parollen “Sveriges största Padelhjärta” har Padel United genom partnerskapet inom kort 10 hallar och 108 banor i Stockholm. Räknar man hela Sverige handlar det totalt om 13 hallar och 154 banor.

Padel United är en spännande aktör med ambitiösa tillväxtplaner och ett stort padelhjärta. Vi har en gemensam syn på sporten och vi delar också visionen om att göra padeln tillgänglig för alla – det är en mycket bra grund för vår fortsatta resa tillsammans. För oss innebär också samgåendet att vi blir en del av något större och starkare. Vi ser ett antal synergier och kommer tillsammans utveckla vårt erbjudande till våra kunder och medlemmar, säger Joakim Borell, styrelseordförande Padelverket.”