Padelspelandet ökar i Sverige - men många hallar stängs

Pressinformation, 2022-10-21

Padelspelandet ökar i Sverige - men många hallar stängs

Branschledaren: ”Intresset är stort men det finns ett överutbud av banor på vissa orter”

Padel är Europas snabbast växande sport de senaste åren och beräknas omsätta omkring 2,3 miljarder kronor i Sverige. Just nu finns det ungefär 650 000 padelspelare i landet, allt från elitutövare till motionärer, barn och ungdomar. Det är en ökning med 14,8% procent sedan i fjol. Samtidigt som intresset växer och spelandet ökar, så är det många hallar som stänger just nu – och bolag som gått i konkurs.

Bakgrunden är det kraftiga överutbudet av banor på många platser, som mer än dubblerats sedan förra hösten (160 procents ökning). Därför ser även Sveriges största och ledande aktör – PDL United – över sitt banbestånd på den svenska marknaden för att fortsatt kunna satsa på och utveckla de lönsamma anläggningarna. De verksamheter som inte bär sig eller kan sänka sina kostnader kommer att avvecklas.

Nu finns närmare 180 padelföreningar i Sverige och varje förening har i snitt i sin tur 200 medlemmar. Det innebär att det finns omkring 36 000 padelspelande medlemmar – därutöver många motionärer. Det finns cirka 2 500 licensierade padelspelare i dagsläget som tävlar aktivt.

- Det är fantastiskt att intresset för padel vuxit så starkt i Sverige och sporten har på rekordtid etablerat sig som en folkrörelse. Baksidan är att antalet banor vuxit så pass snabbt att marknaden mättats och mer därtill. Sporten är här för att stanna på lång sikt, men på kort sikt är det viktigt att gapet mellan efterfrågan och antal banor hamnar i balans igen för att öka tryggheten för spelare, företag och anställda i Padelsverige, säger Henrik Söderberg, medgrundare till PDL United.

Under 2021 har det bokats 5 800 000 timmar padel av 540 000 olika padelspelare.

- Det finns en stark kärna av padelspelare och fortfarande ett stort och växande intresse kring sporten. Vi som största aktör har också ett stort ansvar att se över våra enheter och vi har initierat en översyn och utvärderar löpande vårt bestånd på olika orter. Vår ambition är att ha anpassat våra verksamheter till det nya läget strax efter årsskiftet, säger Henrik Söderberg.

PDL United formades våren 2022 då två av Sveriges största padelkoncernern, PDL Group och Padel United, gick ihop för att bli en världsspelare i padelvärlden.

- Potentialen är stor i hela världen, i synnerhet i Europa och Nordamerika. Olika marknader ligger i olika faser och med vår samlade erfarenhet kan vi använda oss av lärdomarna i takt med att sporten växer både i Sverige och internationellt. Vi vill ge sporten rätt förutsättningar för att fortsatt blomstra. Det gör vi bäst genom att se över banbeståndet samtidigt som vi satsar vidare på barn- och ungdomsverksamheten samt föreningslivet, säger Markus Hellqvist, medgrundare PDL United.