Samarbetsföreningar

Hur startar man en PUC-förening?

Vill du vara med och starta en PUC förening?

Tycker du precis som vi inom PUC att padeln utvecklas som bäst genom föreningslivet. Engagerade föreningsledare som verkar för att göra det möjligt för framför allt barn och ungdomar att utvecklas och växa i den gemenskap som föreningslivet ger.

Då ska du kontakta en av våra duktiga föreningsutvecklare som stöttar dig/er i att bilda en PUC förening. De hjälper er gärna med uppstart, rekrytering, bidrag, föreningsstruktur och verksamhetsutveckling. Ni kommer få stöd så länge ni önskar och med de områden som ni behöver.

PDL United stöttar även med resurser från marknad och sport i kommunikationsfrågor, tränarutbildningar, skolsamverkan och mycket mer beroende på behov från föreningen.

Föreningen får genom aktuell hallchef stöd i samverkan med anläggningen och den befintliga verksamheten.

Kontakta PDL Uniteds föreningsutvecklare för att få mer information:

Carro Håkanson, Föreningsutvecklare PUC

PADEL UNITED CLUB

PDL UNITED CLUB

Mail: info@padelunitedclub.se

Tel: 070-7741445

Exempel på områden att få stöd inom

Skapa rutiner kring administration, ekonomi och kommunikation.

Skapa verksamhetsplan och en budget som är klubbens riktning.

Skapa struktur kring tränartillsättning, vård av tränare, tränarutbildning och deras arbetsmiljö.

Skapa en tydlig utbildningsplan för alla aktiviteter/terminskurser.

Stöd för styrelsen att se helheten och verka för goda samarbeten.

Skapa struktur kring vem, vad och hur saker ska göras.

Skapa en tydlig värdegrund som genomsyrar hela verksamheten.

Skapa förutsättningar för en god klubbkänsla.