Integritetspolicy

Integritetspolicy

Om databehandling på vår webbplats

Padel United Holding AB (hädanefter "PDL United", "vi", "oss") samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av bokning, köp och beställning på vår webbplats.

Vår webbplats kan i allmänhet användas utan tillhandahållandet av personuppgifter även om personuppgifter kan behandlas när webbplatsen används, där det vanligtvis inte går att tilldelas och kopplas med en fysisk person.

Vi använder tjänster på vår webbplats från olika leverantörer för att optimera webbplatsen samt mäta och optimera annonskampanjer som genomförs eller beställs av oss i samband med direktmarknasföring.

När du använder vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på denna webbplats, som att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller skicka ansökningshandlingar digitalt, kommer personuppgifter också att behandlas av oss eller beställda tjänster och/heller tjänsteleverantörer.

Dessutom, i enlighet med artikel 6f EU GDPR, kan vi skicka dig informationsmeddelanden samt kataloger och reklamblad per post för liknande varor och tjänster om du köper varor från oss eller använder tjänster för att informera dig om vårt erbjudande och hålla dig informerad. Du kan när som helst göra invändningar mot detta utan andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna.

För att skydda dina personuppgifter när du använder vår webbplats använder vi TLS/SSL-kryptering på hela webbplatsen.

Behandlingen av personuppgifter på PDL United sker alltid i enlighet med European General Data Protection Regulation (EU-GDPR), liksom alla federala och statsspecifika dataskyddsföreskrifter.

Ytterligare detaljerad information om behandling av personuppgifter hos PDL United, dess typ, syfte och omfattning, samt information om de tjänster och tjänsteleverantörer som används finns i den följande dataskyddsförklaringen.

DATASKYDDET/WEBBPLATSBEHANDLINGEN ÄR FÖRETAGET

Padel United Holding AB

Tegeluddsvägen 100

115 28 Stockholm

Email: hej@padelunited.se

Behandling av dina personuppgifter inom ramen för de tjänster vi tillhandahåller

Vi behandlar personuppgifter som vi begär ifrån dig eller som du lämnar till oss för att besvara din begäran, ge dig ett erbjudande eller behandla din bokning. Berörda personer är intressentpartners, företag och avtalspartners. Behandlingssyftet är behandling av kontraktstjänster, kommunikation, samt att besvara kontaktförfrågningar och kontors- och organisationsförfaranden.

Om inte annat anges i den ytterligare informationen i denna dataskyddsförklaring, är behandlingen av dina uppgifter och dess överföring till tredje part begränsad till de uppgifter som krävs för att besvara din förfrågningar och/eller för att uppfylla avtalat kontrakt, för att skydda våra rättigheter och för att uppfylla lagkrav. Skyldigheter är nödvändiga och lämpliga.

Berörda personuppgifter är:

 • Bokningsdata (t.ex. namn och adresser)
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter och fakturor)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress)
 • Avtalsuppgifter (t.ex. avtalets föremål och avtalets varaktighet)

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 l lit. b GDPR, fullgörandet av avtalet eller fullgörandet av förhandskontrakt.

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem, det vill säga efter att avtalsförhållandet mellan oss har upphört, eller efter att vårt berättigade intresse av den vidare behandlingen av uppgifterna har upphört, eller om du ber oss att radera dem. Särskilt obligatoriska lagstadgade lagbestämmelser påverkas inte. På samma sätt kan det vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter tills dessa tidsfrister har löpt ut för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk från avtalsförhållanden eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. Vi kommer då att radera de personuppgifter som krävs för detta efter att dessa tidsfrister har löpt ut. Men tills att dessa tidsfrister har löpt ut begränsar vi behandlingen av dessa uppgifter till dessa ändamål.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För behandling av personuppgifter på vår webbplats förlitar vi oss särskilt på följande rättsliga grunder, om inte annat anges:

Med användning av webbanvändningsanalys, konverteringsspårning för annonskampanjer, skapande av användarprofiler för personlig reklam, har vi ett berättigat intresse (1 acc. Art. 6 para. Lit. F GDPR) i genomförandet av direktmarknadsföring för att öka försäljning av bokningar på vår webbplats och för att mäta framgången för reklamkampanjer som genomförs eller beställs av oss.

Du ger oss ditt samtycke (i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) för att ta emot vårt nyhetsbrev med hjälp av proceduren "opt-in". Tillståndet för att skicka e-postmarknadsföring till kunder är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

När du skapar ett kundkonto behandlas personuppgifter inom ramen för åtgärder före avtal (i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. b GDPR) bearbetas.

Behandlingen av personuppgifter när det gäller onlinebetalningsmetoder baseras i första hand på fullgörandet av avtalet (enligt art. 6 Para 1 b GDPR). När det gäller adresskontroller har vi ett berättigat intresse (i enlighet med Art. 6 Para 1 lit. f GDPR) av att minska kostnaders genom ofullständiga leveransadresser och av att förhindra bedrägeri och missbruk.

Åtkomst till webbplatsen - behandling av personuppgifter samt typ och syfte med användning

När du besöker vår webbplats överför du data till vår webbserver via din webbläsare (av tekniska skäl). Följande data bearbetas i serverloggfilerna under en pågående anslutning för kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver:

 • Sidan som filen begärdes från - hänvisnings-URL
 • Namnet på filen
 • Datum och tid för begäran
 • En beskrivning av typen av webbläsare/webbläsarversion och operativsystem som används
 • IP-adressen för den begärda datorn
 • Åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte, etc.)
 • Mängd överförd data

Av tekniska skäl (under koppling till webbplatsen) lagras dessa uppgifter kortvarigt. Det är inte möjligt för oss att dra slutsatser om enskilda personer utifrån dessa uppgifter. IP-adresserna raderas eller anonymiseras senast efter 7 dagar. Uppgifterna utvärderas uteslutande för interna ändamål och tillåter inte oss att dra några slutsatser om dig som person. En jämförelse med andra databaser sker inte.

De nämnda datauppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Säkerställa en korrekt och smidigt anslutning till webbplatsen
 • Säkerställa bekväm användning av webbplatsen
 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet

Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 para. 1 meningen 1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset följer av de syften med datainsamling som anges ovan. Vi använder under inga omständigheter de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig personligen. Du kan besöka webbplatsen utan att lämna någon personlig information.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet (laptop, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar inte någon skada på din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod. Information lagras i cookien som ett resultat av den specifika enhet som används. Detta betyder dock inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet. Cookies innehåller inga personuppgifter och kan därför inte direkt tilldelas en användare.

Användningen av cookies tjänar till att göra användningen av vår produkt och erbjudande bättre för dig. Vi använder tekniska sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

Dessutom, genom ditt samtycken (Art 6 I S 1 lit. a GDPR), kan cookies användas av tredjepartsleverantörer. Dessa cookies raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod. Du kan se varaktigheten av lagringen i översikten i din webbläsares cookiesinställningar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare förklaringar av de cookies som används, deras syfte och lagringstid finns i vår cookiepolicy. Även där kan du när som helst ändra och återkalla ditt samtycken till inställningen av cookies.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din dator. Varje webbläsare hanterar cookieinställningarna på olika sätt. Hur du kan avaktivera cookies eller ändra inställningar beskrivs i hjälpmenys i din webbläsare (se även teknisk information i slutet av denna dataskyddsförklaring).

Prenumeration på vårt nyhetsbrev personaliserad email-annonsering

Med ditt samtycke har du möjlighet att prenumerera på vårt e-postnyhetsbrev på vår hemsida. Genom att registrera dig på det kostnadsfria nyhetsbrevet kommer du regelbundet att informeras om nya aktiviteter, värdefulla tips och nyheter samt exklusiva erbjudanden. När du beställer vårt nyhetsbrev sparas ditt namn, e-postadress samt vilka padelaktiviteter som du är särskilt intresserad av. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev kommer att med jämna mellanrum informeras via e-post om erbjudanden och specialerbjudanden från PDL United. Efter att du registrerat dig på vårt nyhetsbrev kommer du att få ett engångsbekräftelsemail. För att slutföra registreringen till nyhetsbrevet är det nödvändigt att bekräfta detta med en så kallad "dubbel opt-in-procedur". Vi använder din personuppgifter, som behandlas som en del av nyhetsbrevsprenumerationen, uteslutande för våra annonseringsändamål.

Registreringarna till nyhetsbrevet loggas för att kunna styrka registreringsprocessen i enlighet med lagkraven. Detta inkluderar att spara tid för både registering och bekräftelse, samt IP-adressen. För att kunna utforma våra nyhetsbrev baserat på dina intressen för olika padelaktiviteter och personliga padelrekommendationer använder vi ett nyhetsbrevsmarknadsföringssystem för personliga marknadsföringsbudskap. Användarprofiler kan pseudonymiseras eller anonymiseras för personliga padelrekommendationer. Det finns ingen länk till din kundprofil.

Operatören av marknadsföringssystemet för nyhetsbrev som används är: Rule Communication - Nordic AB, Kammakargatan 48, 111 60 Stockholm, Stockholms län, Sverige.

I syfte för att skapa personliga marknadsföringsmeddelanden kan även Rule Communication använda cookies på vår plats. Våra nyhetsbrev kan även innehålla så kallade spårningspixlar, som används för att optimera vår e-postmarknadsföring.

Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan sägas upp när som helst och samtycket för vidare användning av dina personuppgifter för nyhetsbevsutskicket och nyhetsbrevsannonsering kan återkallas för framtiden. För denna återkallelse ("opt-out") och därmed även annullering av vårt nyhetsbrev så hittar du en motsvarande hyperlänk i varje nyhetsbrev som är markerad med "Avregistrera dig ifrån våra utskick".

Utskicket av nyhetsbrevet sker baserat på deras samtycken enligt Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR. Vi är intresserade av att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar på information om våra produkter.

Google Tag Manager - Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör att webbplatstaggar kan hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Det betyder: inga cookies används och inga personuppgifter registreras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte åtkomst till denna data. Om en avaktivering har utförts på domän- eller cookienivå kommer den att förbli aktiv för alla spårningstaggar, i den mån de har implementerats med Google Tag Manager.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Med ditt samtycken (Art 6 I S 1 lit a GDPR), kan Google Analytics använda så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen genom pseudonymiserade användarprofiler. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats, såsom webbläsartyp/version, operativsystem som används, referens-URL, värdnamnet på åtkomstdator (IP-adress) och tidpunkten för serverförfrågan överförs till en Google-server och bearbetas där. Google kan också använda andra tekniker som spårningspixlar för att analysera användningen av webbplatsen.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter och webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning, såsom marknadsundersökningar och behovsbaserad webbdesign. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. IP-adresserna är anonymiserade så att en tilldelning inte är möjlig (IP-maskering).

Du kan förhindra lagring av cookies genom ställa in webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookies och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data genom att klicka på följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ladda ner och installera den tillgängliga webbläsarens plugin, som förhindrar insamling av data från Google Analytics.

Du kan hitta mer information om dataskydd på Google här: https://policies.google.com/privacy eller på https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads konverteringsspårning och Ads remarketing

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Remarketing) på externa webbplatser. Vi kan, i förhållande till reklamkampanjens data, avgöra hur framgångsrika de enskilda annonskampanjerna är. Vi är intresserade av att visa annonser som är av intresse för dig, för att göra vår webbplats mer intressant för dig och för att uppnå en rättvis kompensation av reklamkostnader (Art 6 I S 1 lit f GDPR).

Detta annonsmaterial levereras av Google via den så kallade "AdServer". För att göra detta använder vi AdServerCookies, som kan mätas med vissa parametrar för att mäta framgång, såsom annonsprestanda eller klick av användaren. Om du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Analysvärdena för denna cookie är vanligtvis det unika cookie-id:t, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning ) och information om opt-out (markerar att användaren inte längre vill vara adresserad) sparas.

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som lagrats på dennes dator ännu inte har gått ut, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. En annan cookie tilldelas varje Ads-kund. Cookies kan därför inte spåras via Ads-kunders webbplatser. Vi samlar inte in eller behandlar några personuppgifter i ovannämnda annonsåtgärder. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. Baserat på dessa utvärderingar kan vi se vilka av de annonseringsåtgärder som används som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet; i synnerhet kan vi inte identifiera användarna baserat på denna information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av den data som samlas in av Google genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom integrationen får Google informationen om att du har kommit åt motsvarande del på vår webbplats eller att du har klickat på vår annons. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören tar reda på din IP-adress och sparar den.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt:

 • Genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, i synnerhet genom att inaktivera tredjepartscookies, kommer du inte att få några annonser från tredjepartsleverantörer;
 • Genom att ställa in anpassad annonsering på Google på https://adssettings.google.de/anonymous
 • Genom att ställa in en webbläsarplugin för permanent avaktivering i din webbläsare på länken https://support.google.com/ads/answer/7395996. Vi vill påpeka att i det här fallet finns det risk att du inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande till fullo.

Ytterligare information om dataskydd hos Google finns på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html.

Google Maps

Den här webbplatsen integrerar Google Maps, en karttjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), för att visa en interaktiv karta och skapa ruttkartor. Den rättsliga grunden för behandling härrör från Art 6 I lit f GDPR på grund av våra legitima intressen i presentationen av vår plats.

Genom att använda Google Maps kan information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överföras till en Google-server och lagras där. Google kan överföra informationen som erhålls via Maps till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Du har möjlighet att avaktivera Google Maps-tjänsten och därmed förhindra dataöverföring till Google genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i detta fall inte kommer att kunna använda kartvisningen på vår hemsida.

Googles dataskyddsförklaring och ytterligare användarvillkor för Google Maps finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Du kan också ändra laddningen av Googles plugins i dina dataskyddsinställningar på https://myaccount.google.com/intro.

Närvaro på sociala medier

Vi driver en online-närvaro i sociala nätverk för reklamändamål (Art 6 I S 1 lit f GDPR). Vi vill påpeka att du använder de sociala tjänsterna och dess funktioner på egen risk. Detta gäller i synnerhet användningen av interaktiva funktioner (t.ex. delning och betygsättningar).

Om du besöker oss på sociala medier kommer personuppgifter att samlas in och behandlas av respektive leverantör för reklam- och marknadsundersökningsändamål. Som regel skapas även användningsprofiler här. Detta är särskilt fallet om du är medlem på respektive plattform och är inloggad på den. Användningsprofilerna kan användas av leverantörerna för att visa dig intressebaserad reklam. För att förhindra att operatörer av sociala medier samlar in information om dig under ditt besök på vår webbplats bör du logga ut från respektive sociala medium innan du börjar besöka vår webbplats och radera eventuella befintliga cookies för sociala medier från din webbläsare.

Dataskyddsmeddelande - närvaro online på Facebook / Instagram

Facebook Ireland (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland - nedan kallad Facebook) och webbplatsens administratör (vi) är ansvariga för att behandla personuppgifterna för produkterna som ingår i användarvillkoren på webbplatsens administratörs Facebook-kontoansvarig som registreras i samband med ett besök på eller interaktion med en sida (inklusive dess innehåll).

Produkter som ingår är alla Facebook-produkter, Facebook-sidor och Page Insights. Facebook-produkter inkluderar Facebook själv (inklusive Facebook-mobilappen och webbläsaren i appen), Messenger, Instagram (inklusive appar som Direct och Boomerang), Portal-märkta enheter, Bonfire, Facebook Mentions, Facebook Shops, Spark AR Studio, Audience Network, NPE Team Apps och alla andra funktioner, appar, teknologier, mjukvaruprodukter, produkter eller tjänster som erbjuds av Facebook, Inc. eller Facebook Ireland Limited. Dessutom finns även Facebooks affärsverktyg bland Facebook-produkterna.

Omfattningen av gemensam behandling och tillägget för ansvariga parter inkluderar insamling av de personuppgifter som anges i användarvillkoren för omfattade produkter och deras överföring till Facebook. Den efterföljande behandlingen av uppgifter från Facebook är inte en del av den gemensamma behandlingen. Likaså är det inte en del av den gemensamma behandlingen om personuppgifter behandlas uteslutande av oss – i detta fall är vi ensamma ansvariga för databehandlingen.

Enligt Article 13 para. 1 lit. Du kan komma åt den information som krävs för a och b GDPRi Facebooks datariktlinje på https://www.facebook.com/about/privacy. Ytterligare information om gemensam bearbetning finns i användarvillkoren för respektive produkter.

För användning av vissa Facebook-produkter (så kallade "Facebook affärsverktyg") och tillhörande databehandling gäller tilläggsavtalet mellan oss och Facebook som gemensamt ansvariga enligt art. 26 GDPR, som du hittar på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Webbplatsadministratören och Facebook har stängt detta tillägg för personuppgiftsansvariga att fastställa respektive ansvar för uppfyllandet av skyldigheterna enligt GDPRmed avseende på gemensam behandling (enligt användningsvillkoren för fokuserade produkter).

Vidare har vi kommit överens mellan parterna om att Facebook ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15-20 i GDPRmed avseende till de personuppgifter som lagras av Facebook efter gemensam behandling.

Databehandlingsvillkor på Facebook

Vi påpekar uttryckligen att användningen av vissa Facebook-produkter kan innebära överföring av personlig information till Facebook. Med hänsyn till omständigheterna kan Facebook Ireland Limited också överföra EU-data till Facebook Inc. i USA för lagring och vidare bearbetning. Genom att använda Facebooks produkter godkänner användaren Facebooks databehandlingsvillkor. Du hittar dessa på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update.
Du hittar Facebook EU-dataöverföringstillägget på https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Facebooks datapolicy finns på https://www.facebook.com/about/privacy/ - Instagrams datapolicy finns på https://help.instagram.com/519522125107875.
Information om cookies och annan lagringsteknik på Facebook finns på https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Du kan se Facebooks datasäkerhetsvillkor på https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms.
Du hittar Facebooks användarvillkor för kommersiellt bruk på https://www.facebook.com/legal/commercial_terms/update.
Du kan kontakta Facebooks dataskyddsombud på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Mer information om Page Insights-data

Facebook förser oss med så kallade sidinsikter för Facebooksidan. Insights-data är aggregerad data som ger oss information om hur användare interagerar med Facebook-sidan. Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6, stycke I, sid. 1 lit. f GDPR, värnandet av våra legitima intressen i en optimerad webbplats och effektiv kommunikation med användarna.
Databehandlingen sker på grund av avtal mellan de gemensamt ansvariga enligt art. 26 GDPR, som du kan se på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Ytterligare information om sidans Facebook-insiktsdata finns här https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data och https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Databehandling när kommunikation sker via Facebook-produkter

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss t.ex. via kontaktformuläret eller Messenger. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att besvara din förfrågan eller för att upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter, vårt berättigade intresse av att svara på din förfrågan är i enlighet med art. 6, stycke I, sid. 1 lit. f GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats, förutsatt att det inte finns några lagstadgade krav på lagring.

Dina rättigheter

Facebook och vi har kommit överens om att Facebook är primärt ansvarig för att ge dig information om den gemensamma behandlingen och för att du ska kunna utöva dina rättigheter enligt GDPR. Enligt GDPRhar du rätt till information, rättelse, överförbarhet och radering av dina uppgifter, samt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att begränsa behandlingen. Du kan ta reda på mer om dessa rättigheter i dina Facebook-inställningar. För ytterligare information om dina rättigheter, se även under "Den registrerades rättigheter" i denna dataskyddsförklaring.

Vi och Facebook har kommit överens om att den irländska dataskyddskommissionen kommer att vara den primära myndigheten i att övervaka behandlingen under gemensamt ansvar. Du har rätt att lämna in ett klagomål till Irish Data Protection Commission (se www.dataprotection.ie) eller till din lokala tillsynsmyndighet.

Rätt att invända mot reklam

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål på Facebook genom att ändra dina inställningar för annonser i ditt Facebook-användarkonto på https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Rättslig grund för driften av Facebook-sidan/Instagram och behandling av personuppgifter vid åtkomst

Vi driver Facebook/Instagram-sidan i reklamsyfte för våra varor och tjänster. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av Art. 6 I S 1 lit f GDPR.

Sociala medier-plugins

Det underliggande reklamsyftet är att betrakta som ett legitimt intresse i den mening som avses i GDPR. Ansvaret för den dataskyddsförenliga verksamheten ska garanteras av respektive leverantör.
Vi vill påpeka att du använder de sociala tjänster som erbjuds och deras funktioner på egen risk. Detta gäller i synnerhet användningen av interaktiva funktioner (t.ex. delning och betygssättning).

För att förhindra att operatören av sociala medier samlar in information om dig under ditt besök på vår webbplats bör du logga ut från respektive sociala medium innan du besöker vår webbplats och radera eventuella befintliga sociala medier-cookies från din webbläsare.

Facebook-tjänster

Vi har integrerade komponenter i det sociala nätverket "Facebook" på vår hemsida. Operatören av tjänsten är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland är ansvarig för behandlingen av personuppgifter för användare i Europeiska unionen.

Komponenterna som används gör det möjligt för Facebook-användare som besöker vår webbplats att besöka våra Facebook-sidor (ex. https://www.facebook.com/pdlcenterfrihamnen) eller att markera dem direkt med "Jag gillar". Facebook kan också använda den implementerade Facebook-pixeln för att samla in ytterligare information på sidor som besöks på vår webbplats, även om du inte är en Facebook-användare. Facebook kan även använda cookies för detta. När det gäller de cookies som används av Facebook kan du hitta mer information här: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Genom att använda Facebook Website Custom Audience kan informationen som samlas in av Facebook användas för personlig reklam på Facebook. Om du är Facebook-användare kan du ändra de allmänna inställningarna i inställningarna för ditt Facebook-konto https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/ och här https://www.facebook.com/ads/ inställningar för annonser för ditt Facebook-konto och även invända mot användningsbaserad annonsering på och genom Facebook.

Likaså kan användare av Facebook, det vill säga även personer som inte är användare av Facebook, invända mot att Facebook behandlar personuppgifter för intressebaserad reklam här: http://www.youronlinechoices.eu/
Du kan också hitta mer omfattande information om Facebooks dataskyddsbestämmelser här: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Datasäkerhet

Vi använder SSL-metoden (Secure Socket Layer) för kryptering på vår webbplats. Du kan se om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form genom den stängda visningen av nyckeln eller låssymbolen i den övre statusraden i din webbläsare.

Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Behandling/överföring av data

En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges ovan eller nedan sker inte. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit.
 • Detta är lagligt tillåtet och enligt art. Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b GDPR för uppfyllande av avtalsförhållanden som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtal med dig
 • För det fall det finns en laglig skyldighet för oss att lämna vidare enligt 6 Para. 1 S. 1 lit. c GDPR,
 • Bearbetningen enligt Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. när vederbörande är ett barn.

Berörda rättigheter

Du har rätten:

 • Att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med Art. 15 GDPR.
 • I enlighet med Art. 16 GDPR, att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • Att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med Art. 17 GDPR, såvida inte behandling för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara Rättsliga anspråk krävs;
 • Att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 18 GDPR, i den mån riktigheten av uppgifterna ifrågasätts av dig, är behandlingen olaglig, men du vägrar att radera den och vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver den för att hävda den, Behöver utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandling i enlighet med Art. 21 GDPR;
 • I enlighet med Art. 20 GDPR, för att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller för att begära överföring till en annan ansvarig person;
 • Att när som helst återkalla ditt en gång givet samtycke till oss i enlighet med Art. 7 paragraf. 3 GDPR. Som ett resultat av detta får vi inte längre fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke i framtiden;
 • Att klaga till en tillsynsmyndighet enligt Art. 77 GDPR om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller vårt huvudkontor.

Rätten att invända

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, vilket baseras på artikel 6.1 (e) eller (f). Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter efter invändning om vi inte kan bevisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du vill utnyttja din invändningsrätt räcker det med ett mejl till oss.

Ändring av denna dataskyddsdeklaration

På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsförklaring i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Status: Oktober 2021

Teknisk information om att avaktivera cookies - instruktioner