Queens

Starten på något stort!

Vår vision är att alla ska känna sig välkomna till att spela padel hos oss. Idag ser vi att padel älskas av många och att passionen inte skiljer sig på grund av kön. Verkligheten är att många fler män är tränare och många fler män väljer att tävla inom padel. På ungdomsnivå är det många fler killar som väljer att träna och tävla i en förening. Vi vill inspirera till och skapa möjligheter för en 50/50 fördelning.