Rekonstruktion

Delar av PDL United-koncernen ansöker om företagsrekonstruktion

Delar av PDL United-koncernen ansöker om företagsrekonstruktion
- processen är finansierad och syftar till att rädda padelverksamheten

PDL United-koncernen består av omkring 80 olika bolag och nu har styrelsen beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion för nio bolag. Bakgrunden är att berörda bolag med nuvarande avtalsstruktur har lönsamhetsproblem samtidigt som det finns en sund kärna och förutsättningar att skapa en långsiktigt lönsam verksamhet. Syftet med processerna är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att rädda jobb och trygga padelverksamheten. Den dagliga verksamheten pågår som vanligt under rekonstruktionen utan att öppettider eller kunder påverkas av processen. Rekonstruktionens finansiering, som garanterar likviditeten under processens första skede, är säkerställd av bolagets långivare.

Stora delar av Padelsverige har utmanande år bakom sig på grund av överetableringar av hallar på marknaden. PDL Uniteds ledning har sedan länge arbetat för att anpassa utbudet av hallar till efterfrågan på olika orter runt om i Sverige. Under fjolåret godkände styrelsen en förändringsplan för att stärka bolaget och för att skapa en långsiktigt hållbar kostnadsstruktur som i slutändan skulle skapa en lönsam verksamhet. Förändringsplanen innebar bland annat omförhandling av avtal, nedstängning av olönsamma hallar och att driva in utestående intäkter.

- Nu kan vi konstatera att marknaden varit fortsatt utmanande under första delen av året och att vi inte har kunnat parera utvecklingen genom att göra nödvändiga förändringar i den takt som vi hade behövt. Därför befinner sig en del av bolagen i koncernen i en mycket svår likviditetssituation vilket gör att vi tvingas agera snabbt och kraftfullt, säger Henrik Söderberg, grundare PDL Group.

För att tingsrätten ska kunna besluta om företagsrekonstruktion krävs det att företaget kan visa att det finns en grundad anledning till att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. När en rekonstruktionsprocess inleds får bolaget inte betala tidigare skulder, däremot ska alla åtaganden från rekonstruktionsansökan och framåt ska betalas i sin helhet. Redan vid ansökan om företagsrekonstruktion får företaget skydd mot att avtalsparter häver avtal.

Genom tingsrättens beslut får företaget också skydd mot konkurs och utmätning. Under rekonstruktionen ska företaget tillsammans med rekonstruktören upprätta en rekonstruktionsplan, som ska innefatta alla åtgärder som är nödvändiga för att få företaget lönsamt. Det kan till exempel vara överlåtelse av en olönsam verksamhetsdel eller en nedskrivning av företagets skulder.

- Det är en olycklig situation på en tuff marknad där utbudet av hallar fortsatt är högre än efterfrågan på banor. Det är naturligtvis ett tungt besked att lämna, framför allt till fordringsägare som drabbas kortsiktigt, men det är nödvändigt för att vi ska rädda verksamheter långsiktigt. Vårt fokus är att tillsammans med rekonstruktören informera så mycket som möjligt och hålla i gång de fina verksamheterna som förtjänar en andra chans, säger Henrik Söderberg.

Följande bolag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt:

  • Padel United Holding AB
  • PDL Group AB
  • PDL Holdco AB
  • Padel Arena Växjö AB
  • Padel-tennis Stockholm AB
  • Padelverket AB
  • Courtone AB
  • Padel Center Göteborg AB
  • Padel Crew AB

Till rekonstruktör för samtliga angivna bolag har Mikael Kubu vid Ackordscentralen i Stockholm föreslagits.

Har du som kund har frågor om rekonstruktionsprocessen? Ta gärna del av vår FAQ nedan.

Medieförfrågningar hänvisas till:

Henrik Söderberg,

Medgrundare, PDL United
henrik@pdlgroup.se

Frågor från fordringsägare och leverantörer hänvisas till:
Mikael Kubu,

Rekonstruktör Ackordscentralen

pdlu@ackordscentralen.se

FAQ

Här har vi samlat vanliga frågor